Вимоги до оформлення статей в газеті "Юридичний вісник України"

ДО УВАГИ АВТОРІВ!

До друку в газеті «Юридичний Вісник України» приймаються наукові статті, які раніше не були опубліковані в інших виданнях.

Рукопис статті має бути виготовлений українською мовою, обсягом до 10 тисяч знаків.

Автор несе персональну відповідальність за додержання ним при підготовці статті норм чинного законодавства (зокрема щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності), достовірність викладених відомостей (у тому числі імен і найменувань згаданих у статті фізичних та юридичних осіб.

У тексті статті посилання на використані літературні джерела слід зазначати порядковим номером у квадратних дужках згідно з переліком джерел. Авторські пояснення і приклади слід наводити в дужках безпосередньо в тексті статті.

Редакція залишає за собою право редагувати рукопис, скорочувати його, змінювати назву статті та вводити (змінювати) рубрикацію внутрішніх частин текстового матеріалу. Подані матеріали (рукописи), включно з тими, які визнано неприйнятними, редакція не повертає.

Автор, який подав матеріали для друку, вважається таким, що погоджується на подальше безоплатне їх розміщення на сайтах видавництва правової літератури «Юрінком Інтер» і Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського НАН України.

Усі матеріали слід надсилати рекомендованим листом на адресу редакції:  04209,  м. Київ, вул. Героїв Дніпра, 31-б, Вид-во «Юрінком Інтер», редакція газети «Юридичний вісник України».

 

Тел.: (044)-411-69-08, (044)-411-64-03

Е-mail: uvu@yurincom.kiev.ua