Журнал

Слово Національної школи суддів України

Індекс 68479
Періодичність 1 раз в 3 місяця

Загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання.

Оформити підписку
2016
2017
Спосіб Доставки
Всього