Журнал

Журнал «Бюлетень законодавства і юридичної практики України»

Індекс 74052
Періодичність 1 раз в місяць

Є одним з масових професійних видань України. Видання поширює практичну, наукову та науково-методичну правову інформацію, нормативні акти за предметом регулювання суспільних відносин та практики застосування чинного законодавства. Нормативно-правові акти подаються в кодифікованому стані, супроводжуються зручними пошуковими засобами. Бюлетень друкує виключно офіційні матеріали. Нормативні акти отримуються в Управлінні комп’ютерних інформаційних систем Верховної Ради України.


Обсяг – до 450 сторінок.

Формат 60х90/16.

Оформити підписку
2016
2017
Спосіб Доставки
Всього