Журнал

Журнал «Вісник господарського судочинства»

Індекс 74156
Періодичність 1 раз в 2 місяці

Журнал є єдиним офіційним виданням України, що подає практику Вищого господарського суду України і практику господарських судів, а також науково-практичні коментарі до неї. Значну частину журналу складають публікації визнаних фахівців із проблем застосування цивільного господарського, фінансового, податкового законодавства, регулювання зовнішньоекономічної діяльності, адміністративного та інших галузей права.

Вартість передплати на 2 місяці друкованого варіанту - 114 грн.

Вартість передплати на 2 місяці електронного варіанту - 62,64 грн.

Обсяг – 140 стор.

Формат 70х108/16.

 

Оформити передплату
2018
Спосіб Доставки
Всього