Журнал

Журнал «Юридична Україна»

Індекс 01757
Періодичність 1 раз в місяць

Згідно з постановою президії Вищої атестаційної комісії України від 30.06.2004 р. № 3-05/7 журнал "Юридична Україна" включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата юридичних наук.


“Юридична Україна” пропонує читачам статті з актуальних питань розвитку вітчизняної правової науки і законодавчого регулювання суспільних відносин, висвітлює тенденції судової практики, друкує коментарі до законодавства, знайомить з діяльністю міжнародних юрисдикційних органів, тощо. Матеріали видання відображають сучасний стан і перспективи розвитку основних складових правової системи України.

Входить до міжнародної наукометричної бази даних "Index Copernicus".

Вартість передплати на місяць друкованого варіанту - 70,76 грн.

Вартість передплати на місяць електронного варіанту - 42,48 грн.

Обсяг – 112 стор.

Формат 70х100/16.

Оформити передплату
2017
Спосіб Доставки
Всього